Cliëntenraad

Zorgzaam Nederland heeft een Cliëntenraad, die de belangen vertegenwoordigd van onze cliënten. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat zorginstellingen wettelijk verplicht is om een Cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De leden zijn maatschappelijk betrokken mensen die op enige wijze ervaring hebben met (thuis)zorg en affiniteit hebben met de wetgeving en het beleid rondom de zorg. Zij vormen een klankbord voor de wensen en ideeën van onze cliënten en zijn waardige gesprekspartners voor de directie van Zorgzaam Nederland.