Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Wij willen u graag zo goed mogelijke, passende zorg bieden, maar mocht u niet tevreden zijn over onze zorgverlening, dan horen wij dat uiteraard graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker via 010-795-0444.
U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris, via klachtencommissie@zorgzaam-nederland.nl of telefoonnummer klachtenfunctionaris 010-795-0444.
De klachtenfunctionaris helpt u de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht.
Het klachtenreglement van Zorgzaam Nederland vindt u hier.

De Geschillencommissie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigde oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende geschillencommissie. De geschillencommissie geeft een bindend advies.
Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het vragenformulier via https://www.degeschillencommissie.nl/media/2486/vvg-vragenformulier.pdf en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.