Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Wij willen u graag zo goed mogelijke, passende zorg bieden, maar mocht u niet tevreden zijn over onze zorgverlening, dan horen wij dat uiteraard graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker via 010-795-0444.
U kunt ook terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, via de volgende link.
U kunt ook bellen naar de klachtenloket zorg op telefoonnummer 070-310 53 92.
Op de volgende link vindt u de brochure

 

De Geschillencommissie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigde oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende geschillencommissie. De geschillencommissie geeft een bindend advies.
Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.