Zorg vanuit het hart

Mantelzorg

Veel mensen zijn betrokken bij hun naasten waar wij professionele zorg aan verlenen en dat vinden wij prettig. Zorgzaam Nederland heeft veel waardering voor degenen die betrokken zijn bij de zorg van onze zorgvragers. Zorgzaam Nederland werkt graag met de mantelzorger samen, omdat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de professionele zorg die door ons wordt geboden. Mantelzorgers zijn een welkome aanvulling op onze zorgverlening. Professionele zorg en mantelzorg gaan wat ons betreft hand in hand en vullen elkaar aan. Wij proberen mantelzorgers bij te staan waar nodig, moedigt aan, geeft een steun in de rug, motiveert, ontlast, maar luistert vooral heel erg goed in wat de wensen zijn van de betrokken mantelzorger. Het doel van onze zorg is dat mantelzorgers zo goed mogelijk hun zorgtaken vervullen en volhouden. Vervullen omdat kwalitatieve zorgverlening in het belang is van de cliënt. Volhouden omdat de mantelzorger geneigd is om zichzelf weg te cijferen voor degene aan wie hij of zij zorg verleent, maar soms wel eens vergeet dat hij of zij ook voor zichzelf moet zorgen en andere levenstaken heeft.

Omschrijving van mantelzorg

Mantelzorg wordt omschreven als “die zorg die niet in het kader van een beroep of van het georganiseerd vrijwilligerswerk wordt gegeven aan een huisgenoot, familielid, vriend, kennis of buur, die zorg nodig heeft omwille van ziekte, handicap of ouderdom”.

Thuiszorg met de mantelzorger staat voorop!

Een mantelzorger kan praktische hulp en ondersteuning geven bij de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). Dat zijn onder meer het wassen, aankleden, eten en drinken en het voeren van de huishouding. Mogelijk is er hulp nodig bij het staan en lopen. Ook de meer verpleegtechnische handelingen (thuisdialyse en beademing) kan door zorgprofessionals aan de persoon met een ziekte of beperking worden geleerd. Ook aan de mantelzorger kan dit geleerd worden. Een mantelzorger kan en mag alles doen waar een verzorgde behoefte aan heeft. De grenzen worden daarbij zo veel mogelijk samen door de verzorgde van Zorgzaam Nederland en de mantelzorger bepaald.

Thuiszorg doen we samen

De professionele medewerker van Zorgzaam Nederland maakt samen met de mantelzorger afspraken over de taken en verantwoordelijkheden die zij willen en kunnen verrichten. Deze afspraken worden door Zorgzaam Nederland in het zorgleefplan opgenomen.