Missie & visie

Missie

Zorgzaam-Nederland staat voor zorgvuldig geleverde zorg waarbij de persoonlijke relatie tussen u, uw partner en overige mantelzorgers centraal staat. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat u de regie zelf in handen blijft houden en onze medewerkers uw wensen en behoeften als uitgangspunt nemen bij het verlenen van de zorg

Visie

Zorgzaam Nederland staat voor een thuiszorgorganisatie die hoogwaardige kwalitatieve zorg verleent met een vertrouwensband tussen werknemers en cliënten. Met de innovatieve inrichting van zijn zorgprocessen om fouten uit te sluiten en zoveel mogelijk aan te sluiten aan de zorgvraag. De zorg zal zoveel mogelijk worden ingericht naar het welbevinden van de cliënt. Tevens zal Zorgzaam Nederland door groeien tot een respectabele partner binnen thuiszorg Nederland.