Uitsluitingscriteria

Zorgzaam Nederland kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • met een BOPZ-status
  • met agressieproblematiek wat niet te handhaven is in de thuissituatie
  • met verslavingsproblematiek wat niet te handhaven is in de thuissituatie
  • grensoverschrijdend gedrag